Σας ενημερώνουμε ότι από το σχολικό έτος 2016-2017 λειτουργεί νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του «Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ?Διόφαντος?», μέσω της οποίας οι σχολικές μονάδες ενημερώνονται για τον Κατάλογο Βιβλίων που διανέμονται για το σχ. έτος 2016-17 ανά Βαθμίδα/ Τάξη/ Μάθημα.

Επιπροσθέτως. η νέα υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στις σχολικές μονάδες να ενημερωθούν για τις αλλαγές που έχουν προκύψει στα διδακτικά βιβλία σχολικού έτους 2016-17, σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση σχ. έτους 2015-2016.
Τα link ανά Βαθμίδα της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας:
http://publications.cti.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=295
http://publications.cti.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=296
http://publications.cti.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=297
http://publications.cti.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=298
http://publications.cti.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=305
http://publications.cti.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=308