Στην ενότητα αυτή οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς και κηδεμόνες μπορούν να βρούν πρότυπα εγγράφων απαραίτητα για τη λειτουργία του Σχολείου.

Εδώ θα βρείτε τους τίτλους, και σε κάποιες περιπτώσεις υλικό από τις ερευντηικές εργασίες που εκπονήθηκαν στο σχολείο μας από τη Σχολική χρονιά 2011 - 2012 μέχρι σήμερα.

Μπορείτε να περιηγηθείτε σε υλικό μαθημάτων που ανεβάζουν οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας.

Γ Τάξης Γενικού Λυκείου προσανατολισμών θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής

Επιλογής Α Λυκείου

Διδάσκουσα καθηγήτρια: Κουκουζέλη Ευαγγελία

Οι μαθητές συναντώνται με λογοτεχνικά κείμενα, «συναλλάσσονται» με αυτά, ανταλλάζοντας εμπειρίες, ιδέες, συναισθήματα (Rosenblatt,1995), τα «προσλαμβάνουν» (Jauss, 1995), τα βιώνουν και δημιουργούν το δικό τους «ποίημα». Ένα νέο κείμενο, για το οποίο καθορίζουν οι ίδιοι τη μορφή και το περιεχόμενο. Με αυτόν τον τρόπο το μάθημα της Λογοτεχνίας ξεφεύγει από τα αυστηρά πλαίσια της τυποποίησης και γίνεται ευκαιρία προσωπικής έκφρασης, αλλά και  ανταλλαγής απόψεων. Επιπλέον τίθενται τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός «έθνους αναγνωστών», αφού μακροπρόθεσμα προωθεί τη φιλαναγνωσία. Και όλα αυτά είναι συμβατά με τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών για το μάθημα της Λογοτεχνίας στο Λύκειο.     

Βιβλιογραφία

?    Πρόγραμμα Σπουδών για Λογοτεχνία Α΄ Λυκείου  http://edu.klimaka.gr/arxeio/leitourgia-lykeio/programma-spoudwn-nea-ellhniki-logotexnia-a-lykeiou-klimaka.pdf    ανάκτηση 7/10/2015
?    Jauss, H. R. (1995). Η θεωρία της Πρόσληψης. Τρία Μελετήματα.. (Μ. Πεχλιβάνος μετ.) (Πρωτότυπη έκδοση, 1970). Αθήνα: Εστία.
?    Rosenblatt, L. (1995). Literature as Exploration, foreword by Wayne Booth.(5nd ed.). New York: The Modern Language Association of America

Μπορείτε να αναζητήσετε υλικό σχετικά με εγκεκριμένους από το Υπουργείο διαγωνισμούς.