Στην σελίδα αυτή θα βρείτε τις σημειώσεις του εργαστηρίου "Υλοποίηση εφαρμογών σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα - App Inventor" του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής Α Γελ και Επαλ.

Στην σελίδα αυτή θα βρείτε τις σημειώσεις του εργαστηρίου "Υλοποίηση εφαρμογών σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα - Alice" του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής Α Γελ και Επαλ.

Στην σελίδα αυτή θα βρείτε τις σημειώσεις του εργαστηρίου "Προγραμματισμού στο Διαδίκτυο" του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής Α Γελ και Επαλ καθώς επίσης και του μαθήματος "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων" της Β Επαλ Πληροφορικής.